Oferta dla firm

 

 • zbieranie informacji o kontrahencie
 • ustalanie faktycznej działalności firmy i jej historii
 • ustalanie dotychczasowego dorobku firmy, pozycji w branży i strukturach gospodarczych, wizerunku na tle konkurencji
 • ustalanie możliwego stopnia rzetelności i zaufania osób zarządzających firmą 
 • uzyskanie informacji o ewentualnych kontaktach ze środowiskami przestępczymi 
 • weryfikacja wiarygodności kontrahenta
 • analiza dokumentacji rejestrowej
 • ocena wiarygodności składanych dokumentów
 • badanie przeszłości firmy
 • zbieranie informacji dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz wykorzystania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową
 • zbieranie informacji o bezprawnym wykorzystywaniu znaków i nazw towarowych
 • sprawdzanie kandydatów i pracowników

              - szczegółowe sprawdzenie referencji zawodowych

              - sprawdzenie historii zatrudnienia

              - referencje osobiste, 

              - listy uwierzytelniające z uczelni i zakładów pracy

 • audyt bezpieczeństwa
 • wykrywanie podsłuchów
 • ochrona znaków towarowych
 • monitoring pojazdów