Osoby prywatne

 

 • Dowody w sprawach rozwodowych (dokumentacja do wykorzystania sądowego)
 • Zbieranie dokumentacji na potrzeby postępowania spadkowego
 • Zbieranie dokumentacji na potrzeby postępowania o alimenty
 • Wywiady środowiskowe (np. przyszli małżonkowie, niania)
 • Ujawnianie ukrytego majątku, źródeł‚ dochodów
 • Ustalanie kontaktów towarzyskich i zawodowych
 • Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się
 • Analiza przeszłości „drogi życiowej” wskazanych osób
 • Weryfikacja informacji na wskazany temat
 • Ustalanie ojcostwa – badanie DNA
 • Wykrywanie podsłuchu
 • Inne zlecenia